ทพญ.ศศิธร ศิริสัมพันธ์

ทพญ.ศศิธร ศิริสัมพันธ์

Dr.Sasitorn Sirisambanha

ภาษาที่สื่อสารได้ (Spoken Language) : Thai, English

ตำแหน่ง :
Full Time
Treatment 1 :
Periodontics
Treatment 2 :
N/A
Treatment 3 :
N/A
Treatment 4 :
N/A

Education

Education 1 :
Doctor of Dental Surgery
Education 2 :
Master of science in Periodontology