ทพญ.คงขวัญ เมฆาอภิรักษ์

Dr.Kongkwan Mekaapiruk

เวลาปฎิบัติงาน : จันทร์

ภาษาที่สื่อสารได้ (Spoken Language) : Thai, English

ตำแหน่ง :
Full Time
Treatment 1 :
Orthodontics

Education

Education 1 :
Doctor of Dental Surgery :Chulalongkorn University
Education 2 :
Phd., Certificate Orthodontic : Tokyo Medical and Dental University