ทพญ.ดร.คุนันยา พิมลบุตร

Dr.Kununya Pimolbutr

เวลาปฎิบัติงาน : พุธ 16.30-20.00 น.

ภาษาที่สื่อสารได้ (Spoken Language) : Thai, English

ตำแหน่ง :
Full Time
Treatment 1 :
Oral Medicine

Education

Education 1 :
Doctor of Dental Surgery
Education 2 :
Higher Grad. Diploma in Oral Medicine
Education 3 :
Master of science in Oral Medicine
Education 4 :
PhD in Oral Medicine