รศ.ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์ ที่ได้รับ Honorary Diplomate of the Indian Board of Endodontics จากประเทศอินเดีย

“ขอแสดงความยินดี กับ คุณหมอจีคนเก่ง รศ.ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์ ที่ได้รับ Honorary Diplomate of the Indian Board of Endodontics จากประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565”