คุณหมอจีรภัทร ได้รับเชิญเป็น Eminent speaker

คุณหมอจีรภัทร ผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม MDK@Silom ของเราได้รับเชิญเป็น eminent speaker  บรรยายในหัวข้อ “Regenerative Endodontics : When it works VS When it does not” ให้กับ Indian Endodontic Society (IES) – CARES (Clinical – Academic – Research in Endodontics Online Series) ในวันที่ 24 มกราคม 2566