อาจารย์จีรภัทรได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2021

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จีรภัทร คนเก่งของคลินิกเรานะคะ วันนี้ได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” โดย วช. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ GuttaClear สำหรับใช้ในการรักษารากฟัน ปลอดภัยต่อทั้งหมอและคนไข้ มีงานวิจัยรองรับ https://www.facebook.com/GuttaClear ผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม ผลิตโดยคนไทย จำหน่ายทั้งในไทยและตอนนี้ไปไกลถึงต่างประเทศเลยค่ะ ^^