Testimonial จาก น้องตั๊น และ น้องแต๊งกิ้ว

ชอบที่นี้มากเลยครับ ทีนี้คุณหมอใจดีมากด้วยครับ
จาก Tant ด.ช.ภวัต ตันวิริยะกุล (น้องตั๊น)

ตอนแรกๆผมกลัวหมอฟัน พอตอนนี้ผม OK กับหมอฟันแล้วครับ หมอฟันที่นี่ หมอฟันใจดีมากครับ
จาก Thank you ด.ช.ภวิต ตันวิริยะกุล (น้องแต๊งกิ้ว)

ทันตแพทย์ที่ดูแล :