อาจารย์จีรภัทรได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2021

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จีรภัทร วันนี้ได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้น GuttaClear สำหรับใช้ในการรักษารากฟัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์”