คุณหมอจีได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับงาน 30th National Conference of Indian Endodontic Society ที่ประเทศอินเดีย

คุณหมอจี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้กับงาน 30th  National Conference of Indian Endodontic Society ที่ประเทศอินเดียเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2022

รศ.ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์ ที่ได้รับ Honorary Diplomate of the Indian Board of Endodontics จากประเทศอินเดีย

คุณหมอจีคนเก่ง รศ.ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์ ที่ได้รับ Honorary Diplomate of the Indian Board of Endodontics จากประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565

รศ.ทพญ.ดร จีรภัทร จันทรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายชมรมเอ็นโดดอนติกส์ที่ประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ทพญ.ดร จีรภัทร จันทรัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ชมรมเอ็นโดดอนติกส์ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

อาจารย์จีรภัทรได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2021

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จีรภัทร วันนี้ได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้น GuttaClear สำหรับใช้ในการรักษารากฟัน ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์”

12th IFEA World Endodontic Online Congress 2021

คุณหมอจีรภัทรได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 12th IFEA World Endodontic Online Congress (12th-14th August 2021)

Dr. Jeeraphat as a speaker

Dr.Jeeraphat Jantarat as a speaker in the 108th (1/2019) The Dental Association of Thailand Academic Conference and Meeting at the Bangkok convention center.

Songkran Day 2019

Our staffs pour water on the hands of our beloved MDK@Silom directors Dr.Somrit and Dr.Jeeraphat for their blesses